DŮLEŽITÉ INFORMACE - PROSÍM ČTĚTE.
 
MUDr. Blažková čerpá od 8.7. - 19.7.2024 dovolenou.
Sestřička v ordinaci přítomna.
Akutně nemocné děti ošetří ve svých ordinačních hodinách po telefonickém objednání MUDr. Koudelová Darina - tel.číslo 544 210 871.
-----------------------------------------------
Očkujeme proti chřipce - vakcína Vaxigrip - Tetra, 
cena 400 Kč včetně aplikace.
-----------------------------------------------
Informace platné od 1.6.2021
Vážení rodiče, pacienti v naší ordinaci stále platí objednávkový systém.
Na každé vyšetření, to znamená, zdravých i nemocných dětí, je nutno se vždy telefonicky objednat.
Děkujeme za pochopení.

------------------------------------------------

Doporučení pro čekárny praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD)

Sledujte informace na webu ordinace nebo telefonicky kontaktujte svého lékaře.

Současná situace vyžaduje změnit režim chodu ordinace.

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:

1. Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (tel.č. 386 354 508). Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně, stručně.
2. K vyšetření se dostavte včas, pokud se nastanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu.
3. Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.
4. Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen podohodě s lékařem)
5. Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte podbradu.
6. Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.
7. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.
8. Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, ...), pokud to není nezbytně nutné.
9. Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami. Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).
10. Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo.
11. Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).
12. Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.
13. Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je.
14. Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.
15. Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky.
16. Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.

Vydáno dne 24.5.2020
-----------------------------------------------

KORONAVIRUS

COVID - 19 rádce pro rodiče
Jak se zachovat a co dělat při podezření na infekci s Coronavirem COVID -19
RÁDCE PRO RODIČE
 
  1. Pokud jste byl(a) sám (sama) nebo s vaším dítětem v oblasti s hlášeným výskytem infekcí, nebo pokud jste byli v přímém kontaktu s osobami, které byly pozitivně testované na infekci COVID-19, informujte telefonicky vašeho pediatra a zůstaňte po dobu 14 dnů v dobrovolné izolaci doma. Nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.
  2. Pokud máte pochybnosti, zda se Vaše dítě nenakazilo, nenavštěvujte dětského lékaře, nechoďte do ordinace nebo čekárny ani na LSPP, ale nejdříve zatelefonujte svému lékaři nebo na linku krajské hygienické stanice pro jihomoravský kraj - tel. 545 113 034 nebo na SZÚ - tel 724 810 106, 725 191 367.  
  3. Umývejte si častěji ruce, vyzvěte také vaše dítě, aby si častěji umývalo ruce. Použijte vodu a mýdlo po dobu minimálně 20 vteřin nebo použijte antibakteriální gel s minimálně 60% koncentraci alkoholu.
  4. Aplikujte nahoře zmíněné pravidla při jakémkoliv příznaku nachlazení nebo chřipky. Vyvarujte sebe a vaše dítě úzkému kontaktu s osobami, které mají příznaky nachlazení nebo chřipky. Dodržujte minimálně 1 m odstup od osob, které kašlou, kýchají nebo mají horečku.
  5. Pokud je Vaše dítě nemocné, má horečku, kašle nebo má rýmu, ZŮSTAŇTE DOMA, vyhněte se návštěvy školy nebo jiných aktivit a veřejných míst do úplného uzdravení. Pokud splňujete bod 1 (pobyt v postižených oblastech), nenavštěvujte dětského lékaře, nechoďte do ordinace nebo čekárny ani na LSPP, ale nejdříve zatelefonujte svému lékaři nebo na linku krajské hygienické stanice pro jihomoravský kraj - tel. 545 113 034.
  6. Naučte Vaše dítě si při kašli a kýchání zakrýt nos a ústa kapesníkem nebo celou paží – přiblížením úst do oblasti lokte.
  7. Udržujte čistotu na površích nebo předmětech v domácnosti, to se týká hlavně hraček, které sdílí děti s jinými dětmi.
  8. Použijte ochranou ústní masku jen u osob, které jsou nemocné, mají příznaky nachlazení nebo chřipky, hlavně tehdy nachází-li se v domácnosti novorozenec nebo kojenec.
  9. Odstraňujte obličejové respirační masky a kapesníky tak, že je dáte do uzavíratelných nádob.
---------------------------------------------------------------------------
Infomace k očkování proti meningokokovým onemocněním:

Úhrada očkování proti meningokokovým infekcím s platností od 1.5. 2020:
Očkování proti meningokoku B je plně hrazeno všem dětem narozeným po 1.11. 2019, bude- li očkování zahájeno do 6.měsíce věku (5 měsíců + 30 dní).
Dětem narozeným  před 1.11. 2019 bude uhrazena 2., respektive 3. dávka, pokud byla alespoň 1.dávka očkování podána do 6.měsíce věku.

Očkování proti meningokokům A,C,W,Y je plně hrazeno všem dětem narozeným po 1.5.2018, a to mezi 1. a 2. rokem věku (věk dítěte nesmí přesáhnout 2 roky ).
----------------------------------------------------------------------------

 


         

                                           

Milí rodiče a milé děti,

vítejte na  webových stránkách naší ordinace

,,Praktického lékaře pro děti a dorost".

Stránky vám budou sloužit k naší vzájemné spolupráci.

Budete zde nacházet veškeré informace o aktuálním dění

v naší ordinaci, o dovolených, očkování, prevenci atd.

Stále přijímáme nové pacienty.

Provádíme CRP- akutní diagnostické vyšetření/hrazeno pojišťovnami/,

nastřelujeme naušnice, poskytujeme nadstandardní očkování: žloutenka ,

klíšťová encefalitida, rakovina děložního čípku, chřipka, atd.