Infomace k očkování proti meningokokovým onemocněním:

Úhrada očkování proti meningokokovým infekcím s platností od 1.5. 2020:

Očkování proti meningokoku B je plně hrazeno všem dětem narozeným po 1.11. 2019, bude- li očkování zahájeno do 6.měsíce věku (5 měsíců + 30 dní).
Dětem narozeným  před 1.11. 2019 bude uhrazena 2., respektive 3. dávka, pokud byla alespoň 1.dávka očkování podána do 6.měsíce věku.

Očkování proti meningokokům A,C,W,Y je plně hrazeno všem dětem narozeným po 1.5.2018, a to mezi 1. a 2. rokem věku (věk dítěte nesmí přesáhnout 2 roky ).


       

       Dětský očkovací kalendář v ČR platný k 1. 1. 2018

*  Hrazeno ze zdravotního pojištění.

** U rizikových skupin dětí ( do 6. měsíce věku) a u předčasně narozených dětí ( do 37. gestačního týdne)
    doporučuje Česká vakcinologická společnost očkování ve schématu 3+1.